• “As for Me and My House, We Will Serve the Lord”

    Joshua 24:15

    Enter blog
Towdah!
Een aantal jaren geleden ben ik begonnen met bloggen, er kwam een verlangen en een passie om te delen. Het jaar 2006 heeft veel verandering in mijn leven gebracht: het jaar waarin ik een bijzonder ervaring met God heb mogen ervaren en daarnaast verlies van mijn moeder…  Een bewogen en moeilijke tijd! En toch was het de start van iets nieuws en als ik er nu op terug kijk; een leven met inhoud, diepgang en het verlangen om te ontdekken. En daar ben ik dankbaar voor! TOWDAH staat voor dankzegging, het geven van een een dankoffer. Dat kan door aanbidding maar ook gebed. Ik ben God dankbaar voor zijn trouw, zijn liefde en de beloften die hij spreekt door Zijn woord.
Jezus (Yeshua) onze Messias
Towdah met een passie voor Jezus! Als Messias is Jezus (Yeshua) gekomen en Gods reddende kracht voor iedereen die dit gelooft, eerst voor de Joden, maar daarnaast ook voor andere volken1. God kondigt het herstel aan van de vervallen hut van David, met daarna een wereldwijde opwekking2. David had in deze hut3 elke dag direct contact met God. Dat wil God ook herstellen, in onze levens en specifiek ook in Israël.
Israël en het Joodse volk
Towdah heeft aandacht voor de Hebreeuwse wortels van het geloof, en verbinden ons met Israël en de Messiaanse gelovigen. We willen terug naar de beweging die Yeshua startte. De kerkgeschiedenis heeft een enorme impact gehad op het christelijk denken van nu. Het antisemitisme heeft Joden helaas elk zicht ontnomen op het (h)erkennen van hun eigen Messias. Toch is dit dé sleutel als het gaat om wereldwijde opwekking4 en zelfs de wederkomst van Israëls Messias, dat is Yeshua. Zo zal de wederkomst van Yeshua ook niet eerder plaats vinden dan dat Israël Hem als Messias verwelkomt5. Het bijzondere is dat Paulus zegt dat niet-Joodse gelovigen het heil hebben ontvangen met een doel: om de Joden jaloers te maken6. Dat is een opdracht, maar helaas zien we dit in de ‘Kerk’ nauwelijks terug. Wij geloven in een gemeente7 waar jood én niet-jood, in Yeshua, samen één zijn zonder dat zij hun identiteit hoeven op te geven. Ons doel is niet om Joodse mensen te bekeren tot het christelijk geloof met al zijn gebruiken. Messias belijdende Joden blijven volop Joods, dus met behoud van identiteit, inclusief Bijbelse feesten (als bv Sabbat, Pesach, Shavuot en Sukkot). Daarin mogen wij in vrijheid weer leren, wat voor een verrijking deze Bijbelse gebruiken zijn op ons christelijk geloof.
________________
1. Romeinen 1:16
2. Romeinen 11:15
3. Tent, Hosea
4. Handelingen 15:14-17
5. Mattheüs 23:39
6. Romeinen 11:11
7. Efeziërs 2:13-16

(Momenteel blog aan het overzetten van vorig domein)

Romeinen 9-11

/
© Copyright - Erik Niemeijer